ויזה לארה"ב - המסמכים הדרושים

שלב קריטי בהוצאת ויזה לארצות הברית הינו הליך הפקת המסמכים;
במסגרת המסמכים שיש להמציא עבור השגת ויזה לארצות הברית, ניתן למנות דרכון תקף, תמונות, שלושה תלושי משכורת אחרונים, מסמכים המאשרים שאין בכוונתכם להפיק ויזה לארצות הברית על מנת להגר וכן אישור מעסיק לגבי מטרת הנסיעה וכוונתכם לחזור למקום העבודה לאחריה. בעניין מטרת הנסיעה ניתן לצרף גם מכתב מהמארחים שלכם בארצות הברית המאשרים כי אתם עומדים לשהות אצלם במשך תקופה קצרה.
כמו כן בהגיעכם למשרדי שגרירות ארצות הברית  תתבקשו להציג קבלה על תשלום אגרה עבור בקשת ויזה לארצות הברית ואישור על נכסים. בעלי עסק זקוקים לאישור מרואה חשבון.

אם באחד משלבי תהליך הוצאת ויזה לארצות הברית התעוררה אצל מי מכם בעיה או התלבטות, תוכלו להיעזר במומחי VISAFORM. אתר זה, שהוקם במיוחד למען מבקשי ויזה לארצות הברית, עוסק בכל ההיבטים של השגת ויזה לארצות הברית.
עם זאת, גולת הכותרת של VISAFORM היא הסיוע לממלאי השאלון וטפסי הבקשה המופיעים באתר השגרירות; אלו האחרונים מופיעים בשפה האנגלית בלבד ויש מבינינו שתקשה עליהם הבנת הנקרא וכן ניסוח התשובות.
באופן זה, מציעה VISAFORM מילוי הטפסים דרך האתר, ובנוסף – להיות ממונה על שליחתם ועל קביעת הריאיון בשגרירות.
לגבי שאלות או תקלות בהם נתקלתם במהלך הוצאת ויזה לארצות הברית, תוכלו להפנות את כל אלו למומחים של VISAFORM.
שאלה העשויה לעלות במהלך הוצאת ויזה לארצות הברית עשויה להיות קשורה לדוגמא למצב בו חייל המבקש ויזה לארצות הברית עובד בעבודה זמנית נוספת ואינו יודע מה כדאי לענות במשבצת העיסוק.
במקרה זה המליצו יועצי VISAFORM לרשום את היותו חייל בשירות חובה כעיסוק, שכן זהו עיסוקו העיקרי. כמו כן רישום ביותו חייל כמקצוע מעיד על מסירות וקשר חזק למדינה.
עוד בעניין מקום עבודה היא שאלה שהופיעה לגבי אישור מעסיק; מבקשת ויזה לארצות הברית המציאה אישור מעסיק שישה חודשים טרם תחילת התהליך של הוצאת ויזה לארצות הברית.
השאלה היתה האם המסמך עדיין תקף עבור הבקשה.
התשובה מ – VISAFORM במקרה זה היתה שהאישור כבר אינו רלבנטי בגלל פרטים שכבר אינם עדכניים כגון תאריך הנסיעה ומשכה.